ŻÓŁTACZKA I JEJ ZAPOBIEGANIE

Posted by Posted on16 września, 2012 Comments0

Żół­taczkę wszczepioną (wirusowe zapalenie wątroby typu B) powoduje — jak wskazuje na­zwa — „wszczepienie” zarazka, najczęściej za pomocą zakażonej strzykawki, igły, przy­rządów do przetaczania krwi, pobierania próbek itd. Zapobiec tej chorobie lub co naj­mniej znacznie obniżyć liczbę zachorowań może sprzęt jednorazowego użytku lub odpo­wiednia sterylizacja w autoklawach bądź ste­rylizatorach. Placówki służby zdrowia nie są jednak wyposażone dostatecznie ani w jedno, ani w drugie — stąd stosunkowo bardzo wyso­ki poziom zachorowań na żółtaczkę wszczepio­ną w Polsce. Inna forma żółtaczki zakaźnej (wirusowe zapalenie wątroby typu A) szerzy się drogą pokarmową. Zakażeniu sprzyjają złe warunki sanitarne w zakładach zbiorowego żywienia, ośrodkach masowej turystyki, internatach, szpitalach itd.

Category

Leave a Comment