WŚRÓD MŁODZIEŻY

Posted by Posted on21 września, 2012 Comments0

Rozprzestrzenia się również, zwłaszcza wśród młodzieży szkolnej, wszawica. Nie podlega ona obowiązkowi’ re­jestracji. Dlatego też jedynie szacuje się licz­bę przypadków: według nieoficjalnych danych SANEPID-u w roku 1977 miało wszawicę po­nad 100 000 dzieci.Szpital bywa również przenośnikiem poważnych infekcji, przede wszystkim żółtaczki j wszczepionej i zakażeń wywołanych przez I florę bakteryjną szpitala. Zakażenia szpitalne j zdarzają się wszędzie; chodzi jednak o częstość ich występowania. W Polsce są one stosunko- i wo częste wskutek przeludnienia oddziałów szpitalnych, fatalnego stanu pralnictwa, braku krematoriów do spalania opatrunków, kłopotów z odkażaniem materaców i pościeli.

Category

Leave a Comment