CAŁKOWITE WYZDROWIENIE

Posted by Posted on28 sierpnia, 2012 Comments0

Łącznie na wirusowe zapalenie wątroby typu A, B i inne, wywołane przez mniej poznane typy wirusa, choruje u nas przeciętnie około 220 osób na 100 tys. Zapadalność w Polsce jest znacznie wyższa od licz­by zachorowań u naszych sąsiadów: w Czechosłowacji, NRD, na Węgrzech. Od czasu wpro- i wadzenia rejestracji notuje się w Polsce stały wzrost zachorowań, ze szczególnymi okresami epidemii (lata 1959,1963—64). Całkowite wyzdrowienie osiąga nie więcej niż około 82% pacjentów, którzy przebyli wirusowe zapale­nie wątroby. U około 10% rozwija się mars­kość wątroby, inni cierpią na rozmaite powik­łania — w sumie czyni to około 10 tys. osób rocznie. Wszystko to kumuluje się z roku na rok — zbiorowość przewlekle chorych i nie­pełnosprawnych z powodu komplikacji po ostrym wirusowym zapaleniu wątroby osza­cowano na kilkaset tysięcy osób.

Category

Leave a Comment