ZMIANY BEHAWIORALNE

Posted by Posted on20 grudnia, 2007 Comments0

Zmniejsza się więc lub znika skłonność do zapaści, wydolność fizyczna powraca do normy typowej dla warunków termoneutralnych, zmniejsza się niebezpieczeństwo odwodnienia ustroju i udaru cieplne­go itd. Ponadto zwiększa się tolerowanie przez ustrój zaburzeń równo­wagi cieplnej (wzrostu temperatury wewnętrznej), jeżeli już do nich dojdzie.W aklimatyzacji do wysokiej temperatury otoczenia współdziałają zmiany zachowania się (behawioralne) ze zmianami czynności gruczo­łów potowych i czynności układu krążenia i in.Zmiany behawioralne stanowią bardzo ważny element adaptacji człowieka do wysokiej temperatury otoczenia. Zachowanie się, sposób spędzania dnia, różnią nie zaaklimatyzowanego Europejczyka od mieszkańców rejonów subtropikalnych i tropikalnych. Różni się też zachowanie robotnika nowo przyjętego do pracy na gorącym stanowisku i robotnika zaaklimatyzowanego podczas wieloletniej pracy.

Category

Leave a Comment