AKLIMATYZACJA DO GORĄCA

Posted by Posted on7 grudnia, 2007 Comments0

Aklima­tyzacja do gorąca polega na nabyciu umiejętności redukowania do minimum wysiłków fizycznych i związanego z nimi wytwarzania ciepła metabolicznego. Dotyczy to zarówno ogólnej ilości wysiłków w ciągu dnia, jak i przede wszystkim ich rozkładu (unikanie wysiłków w godzinach południowych i wczesnych popołudniowych) oraz sposobu wykonywania, maksymalnie oszczędnego pod względem energetycznym.Człowieka zaaklimatyzowanego cechuje ponadto umiejętność unika­nia narażenia ustroju na promieniowanie cieplne (np. stawanie bokiem do źródeł promieniowania) oraz na ciepło przekazywane przez przewo­dzenie (np. unikanie siadania na rozgrzanej ziemi, a w razie konieczności siadanie, a nie kładzenie się, itd.). Bardzo charakterystyczną cechą aklimatyzacji jest wzrost wydzielania potu, które rozpoczyna się w niższej temperaturze otoczenia i jest bar­dziej obfite, co powoduje zwiększenie chłodzenia ustroju na drodze pa­rowania i zmniejszenie konieczności intensyfikacji skórnego przepływu krwi.

Category

Leave a Comment