GORĄCE OTOCZENIE

Posted by Posted on30 grudnia, 2007 Comments0

Wiadomo dobrze z codziennego doświadczenia, że wzrost temperatury otoczenia, związany z falą upałów, powoduje wyraźne obniżenie zdol­ności do pracy wykonywanej dotychczas bez najmniejszej trudności. Taką depresja wydolności człowieka nie jest jednak trwała: w ciągu kilku dni zdolność do pracy poprawia się lub — jeżeli wzrost tempe­ratury otoczenia nie jest bardzo duży — powraca do wyjściowego po­ziomu. Jest to właśnie wynik aklimatyzacji termicznej, zaś zwiększenie się zdolności do pracy, obniżonej początkowo w gorącym otoczeniu, stanowi jeden z jej najbardziej charakterystycznych objawów. Opisane poprzednio niekorzystne dla ustroju uboczne skutki działa­nia mechanizmów termoregulacyjnych zmniejszają się bądź zupełnie ustępują w miarę wielokrotnego działania wysokiej temperatury środo­wiska.

Category

Leave a Comment