ZGODNOŚĆ MIĘDZY LEKARZAMI

Posted by Posted on1 marca, 2015 Comments0

Nieprzer­wanie prowadzi się jednak badania naukowe, których celem jest zwiększenie ilości wiarogod- i nych wniosków, wzmożenie siły przewidywa­nia diagnozy. Niekiedy między lekarzami nie ma zgodności na temat rozpoznania choroby. Sfrustrowani pacjenci pytają wówczas: „Co mam właściwie robić? Każdy lekarz mówi co innego”. Istotnie. W praktyce często zdarza się, że rozpoznanie lekarzy i wynikające z niego wskazania lecz­nicze dotyczące tego samego przypadku są dia­metralnie różne. Na przykład jeden zaleca zabieg operacyjny, a drugi leczenie zacho­wawcze.Należy jednak podkreślić, że to sami lekarze uporczywie badają słabości swojego warsztatu, dociekają przyczyn błędów swej sztuki i ogła­szają wyniki tych badań.

Category

Leave a Comment