KLASYCZNY EKSPERYMENT

Posted by Posted on26 lutego, 2015 Comments0

Gdyby nie te publi­kacje, nie byłoby żadnej informacji o popeł­nianych błędach. Tam gdzie w grę wchodzi zmiana patologiczna i choroba fizyczna tyl­ko lekarze mogą wypowiadać się fachowo. Ba­dania lekarzy wykazały m.in. znaczne różnice w interpretowaniu zdjęć rentgenowskich i elektrokardiogramów, a także w zakresie po­stępowania leczniczego zalecanego przez rożne „szkoły” istniejące w chirurgii, medycynie we­wnętrznej, dermatologii. Klasyczny eksperyment został wykonany przez H. Bakwina w Stanach Zjednoczonych. Chodziło o różnice między lekarzami co do wskazań operacyjnego usunięcia migdałków u 1000 dzieci szkolnych.

Category

Leave a Comment