DOBRY DIAGNOSTA

Posted by Posted on6 marca, 2015 Comments0

Nazwanie lekarza dobrym diagnostą uchodzi za wyróżnienie, oznacza wysoką ocenę jego kwalifikacji fachowych. Prawdopodobnie dla- 9 tego, że medycyna naukowa uważa postawie-niie trafnej diagnozy za kluczowy moment w całym procesie leczenia. Sądzi się, że kiedy znana, rozpoznana jest choroba, to znana jest * również jej przyczyna, a także leczenie. Tak  jest istotnie w sytuacjach idealnych.Przykładem takiego idealnego modelu może być choroba zwana anemią złośliwą. Trafne rozpoznanie tej choroby (na podstawie badania krwijest dla współczesnego lekarza niemal równoznaczne ze znajomością jej przyczyny i podjęciem leczenia przyczynowego, które na ogół jest bardzo skuteczne.

Category

Leave a Comment