ZATRZYMANIE PRZEZ NERKI SODU

Posted by Posted on6 listopada, 2007 Comments0

Aldosteron powoduje zatrzymywanie przez nerki sodu, którego utrata w moczu gwałtownie się zmniejsza. Sód jest aktywnym osmo- tycznie składnikiem płynu pozakomórkowego i zwiększenie^ się jego ilości w ustroju powoduje zatrzymywanie odpowiednich ilości wody. Zwiększa się zatem ogólna ilość wody w ustroju, w tym ilość wody w osoczu krwi, co zapoczątkowuje proces zwiększania się objętości krwi, którego znaczenie w adaptacji do gorąca opisano już wyżej.Choć dzięki aklimatyzacji zmniejsza się zagrożenie zdrowia i życia ludzi narażonych na stress cieplny, nie znika ono jednak zupełnie i wa­runki przebywania oraz pracy w gorącu zachowują nadal charakter wa­runków krańcowych.

Category

Leave a Comment