CZŁOWIEK W ZIMNYM OTOCZENIU

Posted by Posted on17 października, 2007 Comments0

Dziwne może się wydać zaliczenie niskiej temperatury otoczenia (ewentualnie skojarzonej z dużą wilgotnością i ruchem po­wietrza) do krańcowych warunków życia w odniesieniu do człowieka współczesnego, człowieka wieku klimatyzowanych pomieszczeń mieszkal­nych i zakładów pracy, materiałów ubraniowych zmniejszających do minimum utratę ciepła, czy nawet — w razie potrzeby — korzystającego z ubrań ochronnych, zaopatrzonych w specjalne systemy ogrzewcze itd. Bez wątpienia najlepszym, a jeżeli człowiek musi dłużej pozostawać w zimnym otoczeniu — jedynym sposobem uniknięcia szkodliwego wpływu tego środowiska i jedynym sposobem przeżycia jest dosta­teczna izolacja od wpływu niskiej temperatury środowiska za po­mocą ubioru lub ścian domów.

Category

Leave a Comment