MECHANIZM ROZWOJU AKLIMATYZACJI

Posted by Posted on17 listopada, 2007 Comments0

Mechanizm rozwoju aklimatyzacji jest daleki jeszcze od poznania i wytłumaczenia. Można jedynie opisać jedno z jego ogniw dla zilustro­wania, jak głębokie zmiany zachodzą w ustroju podczas długotrwałej adaptacji do gorącego otoczenia.Wspomniano już, że pierwsze ekspozycje ustroju na wysoką tempera­turę powodują przemieszczenie znacznych ilości krwi do skóry z trzew- nego obszaru naczyniowego, co wywołuje zmniejszenie przepływu krwi przez nerki. W tętniczkach doprowadzających krew do kłębków ner­kowych znajduje się tzw. aparat przykłębkowy, w którego komórkach powstaje enzym zwany reniną. Wydzielanie tego enzymu wzrasta, gdy przepływ krwi przez nerki maleje. Pod wpływem reniny dochodzi do wytworzenia we krwi innego enzymu, tzw. agiotenzyny II, która wpływa pobudzająco na komórki kory nadnerczy wydzielające hormon — aldosteron.

Category

Leave a Comment