ZASADNICZE KWESTIE

Posted by Posted on4 lipca, 2015 Comments0

Można to ująć w dwóch zasadniczych pytaniach: 1) dlaczego właśnie ten a ime inny człowiek nabawił się dane i choroby? i 2) dlaczego właśnie ten a nie inny człowiek poszedł w związku z tym do lekarza? mpS kwestię starają się wyjaśnić nauki medyczne, przede wszystkim epidemiologia bada ona rozprzestrzenienie chorób w populacji, identyfikując ludzi szczególnie narażo­nych ma poszczególne choroby z poiwodu stylu życia czy rodzaju wykonywanej pracy. Drupa kwestią zajmują się głównie nauki społeczne i behawioralne. Weźmy na przykład problem otyłości. Aby moc realistycznie radzić, leczyć czy wpływać na te sprawy, trzeba odpowiedzieć na dwa zasadmcze pytania: co sprawia, że ludzie są oty­li. i dlaczego Kowalski jest bardziej otyły niż Powalski?

Category

Leave a Comment