PRZYCZYNY OTYŁOŚCI

Posted by Posted on20 czerwca, 2015 Comments0

Z reguły jednak przyczyny oty­łości są bardziej złożone i obecność socjologa ma istotne znaczenie dla wyjaśnienia, dlaczego jedni są otyli, a drudzy nie lub dlaczego jedni spożywają więcej węglowodanów niż inni. Przyjmijmy, że są dwie grupy ludzi 10 podob­nej przemianie 'podstawowej. Chcemy wyjaś­nić, dlaczego ludzie w jednej z tych grup wię­cej jedzą i są bardziej otyli niż ludzie w dru­giej grupie. Wyjaśnienia będziemy szukali w zjawiskach kulturowych i tu zaczyna się rola socjologa. Może czynnikiem różnicującym obie te grupy są poglądy na właściwe zachowania w związku z, jedzeniem lub różne iwy obrażenia na temat dobrej ozy pożądanej figury? („Wła­dca powinien być gruby”, „Kobieta powinna być pulchna”).

Category

Leave a Comment