ZAPADALNOŚĆ NA OKREŚLONE CHOROBY OSTRE

Posted by Posted on17 sierpnia, 2013 Comments0

O   ile, jak się zdaje, ogólny poziom zapadal­ności na choroby ostre i ciężkość ich przebie­gu w skali ogólnej nie uległy poważniejszym długofalowym zmianom, o tyle wyraźnie zmniejszyła się zapadalność na wiele określo­nych chorób. Przy tym „złagodniały” liczne ciężkie dawniej choroby. Nastąpił wskutek tego znaczny spadek umieralności, o czym będzie mowa . Wykorzeniono lub opanowano choroby, które budziły dawniej grozę, jak ospa, malaria, po­liomyelitis (chroba Heinego-Medina), błonica, tężec. Współcześni lekarze umieją skutecznie leczyć większość chorób zakaźnych, pasożyt­niczych i z niedoborów żywienia. Sytuację w tej dziedzinie w Polsce następująco przed­stawił Jan Kostrzewski: „Do dużych osiągnięć służby zdrowia w Polsce w latach 1950—1975 należy zaliczyć: 1) Wykorzenienie endemicz­nej malarii; 2).

Category

Leave a Comment