ZAOSZCZĘDZONA KREW

Posted by Posted on1 grudnia, 2007 Comments0

Zaoszczędzona w ten sposób krew dostarcza tlen do innych na­rządów, z których usuwa produkty przemiany materii. Ułatwia to pracę układu krążenia i przyczynia się do zmniejszenia skłonności do zapaści występujących często w pierwszych dniach narażenia na gorąco. Współdziała w tym także kierowany przez układ nerwowy wzrost na­pięcia mięśniówki żył, ułatwiający dopływ krwi do serca i zapobiega­jący gromadzeniu się jej w dolnych częściach ciała przy pozostawaniu w pozycji stojącej. Bardzo ważną zmianą zachodzącą w ustroju podczas aklimatyzacji do gorąca jest zwiększenie się ilości krwi, wskutek czego wystarcza jej do jednoczesnego wypełnienia rozszerzonych pod wpły­wem gorąca naczyń skóry i wypełnienia naczyń w innych obszarach ciała w stopniu dostatecznym dla ich potrzeb. Choć ilość potu wydzielanego w gorącu przez człowieka zaaklimaty­zowanego ulega zwiększeniu, lecz maleje w nim stężenie chlorku sodu. Jakie to ma znaczenie dla ochrony ustroju przed odwodnieniem, wy­jaśniono już poprzednio.

Category

Leave a Comment