W TROPIKALNYM KLIMACIE

Posted by Posted on22 listopada, 2007 Comments0

Ponadto u ludzi zaaklimatyzowanych do gorąca mechanizm pragnienia lepiej informuje o głębokości deficytu wody wywołanego przez, wydzielanie potu. Rzecz interesująca, że typowe np. dla zaaklimatyzowanych Europej­czyków wydzielanie w gorącu dużych ilości potu nie zawsze daje się stwierdzić u ludności rdzennej, żyjącej od urodzenia w krajach tropi­kalnych. Istnieją sugestie, że u tych ostatnich lepsze jest „rozmieszcze­nie” wydzielania potu na powierzchni ciała, tak że cała jego ilość może szybko parować i skutecznie chłodzić organizm.Wspomniano już, że wielu mieszkańców krajów o klimacie tropikal­nym cechuje budowa korzystna z punktu widzenia eliminacji nadmiaru ciepła z ustroju. Ludzie ci zwykle ważą mniej niż mieszkańcy chłodniej­szych krajów (nawet po wyeliminowaniu częstych w tych rejonach nie­doborów pokarmowych), co zmniejsza koszt energetyczny ich ruchów.

Category

Leave a Comment