ZAOBSERWOWANE ZJAWISKA

Posted by Posted on30 sierpnia, 2009 Comments0

Zjawiska te zaobserwowano we wszystkich wysoko cywilizowanych krajach bez względu na ich położenie geograficzne, klimat czy przyna­leżność rasową mieszkańców. Nasilenie tych zjawisk jest z reguły większe w miastach aniżeli na wsi, przy czym są one zwykle zróżnico­wane w zależności od warstw społeczno-ekonomicznych. Tego typu zmiany o określonym kierunku, zachodzące w populacji z pokolenia na pokolenie, nazywamy trendem sekularny m. Trend sekularny powiększania się wzrostu osób dorosłych dotyczy oczywiście nie tylko wysokości ciała — co obserwuje się najczęściej — lecz także jego ciężaru. Zmiany rozmiarów ciała nie mają — jak się wydaje – wpływu na proporcje ciała, które pozostają raczej stałe, chociaż w niektórych populacjach zaobserwowano zjawisko smukle- nia 20-latków w wyniku większych zmian w wysokości ciała niż w jego obwodach.

Category

Leave a Comment