PRZECIĘTNE PRZYROSTY

Posted by Posted on22 sierpnia, 2009 Comments0

Przeciętne przyrosty wysokości ciała od 1880 r. są do siebie bardzo zbliżone zarówno w krajach Europy, jak w Australii, Ameryce Północnej czy Japonii, i wynoszą około 1 cm na dziesięciolecie. W okresie wcześniejszym przyrosty wysokości były mniejsze; szacuje się je na około 0,4 cm—0,6 cm na dziesięciolecie. Powiększanie się z pokolenia na pokolenie przeciętnej wysokości ciała osób dorosłych jest wynikiem zwiększania się wysokości ciała w ciągu całego rozwoju osobnika, poczynając już od okresu płodowego.Jakkolwiek mało mamy danych do stwierdzenia działania trendu se­kularnego w tej najwcześniejszej fazie ontogenezy, jednakże fakt zwiększenia się ciężaru ciała noworodków, np. w Niemczech, o około 200—300 g w okresie od 1900 do 1948 r., wydaje się potwierdzać tę hipotezę.

Category

Leave a Comment