WIELE ZEBRANYCH OBSERWACJI

Posted by Posted on10 września, 2009 Comments0

Wykres, w którym są zebrane dane o średniej wysokości ciała po­borowych z różnych krajów, wskazuje zarówno na bardzo szeroki za­sięg tego zjawiska, jak i na to, iż występuje ono już od 100 lat, przy­najmniej jeżeli idzie o wysokość ciała osób dorosłych. Powiększanie się wysokości ciała poborowych kolejnych roczników zauważono po raz pierwszy już w 1890 r. przy okazji pomiarów poborowych z Badenii. Od tego czasu zebrano tak wiele obserwacji dotyczących nie tylko po­większania się wysokości ciała, lecz i ogólnego przyspieszenia, tj. akceleracji rozwoju, że mamy obecnie pełne podstawy do stwierdzenia, iż od połowy XIX w. występuje stała tendencja do. powiększania się wysokości ciała osób dorosłych w następujących po sobie pokoleniach; powiększania się wysokości ciała dzieci w każdym wieku, poczynając już od noworodków, w stosunku do ich rówieśników z wcześniej­szych roczników;wcześniejszego dojrzewania płciowego oraz szybszego tempa wzra­stania.

Category

Leave a Comment