ZAGROŻENIE INNYMI CHOROBAMI

Posted by Posted on9 października, 2012 Comments0

Poza tym w ostatnich latach wzrasta w wielu krajach, także w Polsce, zagrożenie innymi chorobami o ciężkim przebiegu, jak zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych i zapa­lenie mózgu. W powstawaniu większości tych chorób uczestniczą zarówno czynniki endogen­ne, jak i egzogenne (zewnętrzne). Nie umiemy sobie jednak poradzić nawet z tymi, w któ­rych zdecydowanie przeważa udział kompo­nentu zewnętrznego (środowiskowego) i gdzie dostateczna jest wiedza o zakażeniu i mecha­nizmach szerzenia się danej choroby. Wystar­czy wspomnieć, że od roku 1976 notuje się w Polsce wzrost zakażeń świerzbem: w roku 1977 zanotowano prawie 77 000 zachorowań, a od października 1977 zakażenie to podlega przymusowemu leczeniu.

Category

Leave a Comment