ZA POŚREDNICTWEM PŁYNU

Posted by Posted on18 marca, 2009 Comments0

Jedynie za pośrednictwem tego płynu może odbywać się wymiana ma­terii między komórkami i światem otaczającym, poprzez ten płyn jedy­nie dostarczane są komórkom substancje odżywcze i usuwane produkty ich przemiany materii. Zmiany w środowisku wewnętrznym wpływają na przebieg podstawowych procesów życiowych toczących się w ko­mórkach. Podłożem tych procesów są reakcje fizyko- i biochemiczne, które mają optymalny przebieg zwykle tylko w wąskich granicach tem­peratury, stężenia jonów wodorowych, składu środowiska, w którym się odbywają, itd. Utrzymywanie stałości środowiska wewnętrznego ustroju (stałości składu chemicznego, stężenia osmotycznego, stężenia jonów wodorowych, temperatury) stanowi więc warunek jego egzy­stencji.

Category

Leave a Comment