Z CHOROBĄ OD ZAWSZE

Posted by Posted on30 listopada, 2011 Comments0

Choroba jest nieuniknioną towarzyszką człowieka od zarania jego dziejów, jest uni­wersalnym aspektem życia ludzkiego. Renć Dubos uważa, że właśnie temu należy przy­pisać szacunek, jakim w starożytnej Grecji darzono Asklepiosa — boga leczącego, uzdro­wiciela. Tylko w V wieku p.n.e., i to na krót­ko, abstrakcyjne zdrowie zdobyło nieco wię­cej przychylności ludzkiej. W owym czasie uosabiała je piękna dziewczyna Higiea, córka Asklepiosa, która uczyła Greków, że żyjąc mądrze można uniknąć choroby, że dzięki po­znaniu i przestrzeganiu praw natury w zdro­wym ciele człowieka zamieszka zdrowy duch. Mimo to Higiea nigdy nie podbiła serc ludz­kich. Czczoną i wielbioną stała się dopiero w Rzymie, gdy przekształciła się z abstrakcji, symbolu zdrowia w bardziej ludzką boginię Minerwa Medica, uzdrawiająca ludzi w swym świętym gaju.

Category

Leave a Comment