ZDROWIE A CHOROBA

Posted by Posted on2 grudnia, 2011 Comments0

Mimo to większość ludzi we wszyst­kich zbiorowościach niewątpliwie ma wyobra­żenie o tym, co rozumie się przez słowo „cho­roba”. Odnosi się ono do sprawdzalnej sfery doświadczenia ludzkiego, nawet jeśli granice tego pojęcia są niewyraźne. Nie jest jednak łatwo przejść od rozważań chorobie do rozważań o zdrowiu. Zdrowie oznacza pełną integrację ciała, brak bólu, obniżonej sprawności, stan optymalnego funk­cjonowania — słowem niezauważalny orga­nizm. Ciekawe, że to co niezauważalne, wyda­je nam się jakieś blade i jałowe. Może dlatego, że wiele sfer spraw ludzkich cechują napięcia cierpienie? Zdrowie jest pojęciem mglistym. Nie wywołuje żadnej reakcji emocjonalnej; inspiruje nudne przemówienia i alegoryczne malarstwo, które nie porusza żadnej struny w sercu, gdyż przedstawia jedynie mało u- chwytną abstrakcję. Inaczej ma się rzecz z cho­robą.

Category

Leave a Comment