DRAMAT LUDZI

Posted by Posted on17 listopada, 2011 Comments0

Choroba nierzadko oznacza dramat, budzi emocje. Dlatego służy za wątek poetom, po- wieściopisarzom i dramaturgom wszystkich epok. Dlatego siłę przyciągającą mają obrazy ukazujące lekarza przy łożu chorego, progra­my telewizyjne na temat choroby i uzdrowi­cieli cieszą się dużą popularnością. Trudno wy­obrazić sobie ciekawy serial poświęcony zdro­wiu. Ale stan, o którym mowa, uchodzi za wielce pożądany, chociaż niezauważalny tak długo, jak długo trwa. Dobre zdrowie zaczy­na się cenić dopiero wtedy, kiedy się je straci. Kochanowski pisał: Szlachetne zdrowie,Nikt się nie dowie Jako smakujesz,Aż się zepsujesz.Jeszcze większe trudności powstają wów­czas, gdy zamiast prób wyrażenia zdrowia w kategoriach filozoficznych chcemy określić je dla praktycznych celów polityki społecznej. W niezliczonych debatach na temat zdrowia

Category

Leave a Comment