WZROST TEMPERATURY OTOCZENIA

Posted by Posted on6 lipca, 2008 Comments0

Wzrost temperatury otoczenia wywołuje ze strony organizmu czło­wieka reakcje, które chronią go przed podwyższeniem temperatury wewnętrznej ciała lub zmniejszają tempo jej wzrostu. Jeżeli tempera­tura otoczenia podnosi się, ale nie przekracza jeszcze 30—32°C, tzn. średniej temperatury skóry, ustrój reaguje przede wszystkim rozszerze­niem naczyń krwionośnych skóry. Jak pamiętamy z informacji podanych poprzednio, efektem takiej reakcji jest wzrost temperatury powierzchni ciała i zwiększenie utraty ciepła na drodze przewodzenia, konwekcji i promieniowania. Zachowanie stałej temperatury wewnętrznej w oto­czeniu, którego temperatura nie przekracza znacznie wspomnianego zakresu, nie stanowi zatem dla ustroju większego problemu.

Category

Leave a Comment