BŁĘDNE MNIEMANIE

Posted by Posted on17 lipca, 2008 Comments0

Warto dodać, że wykorzystanie tych rejonów jako terenów uprawnych jest jedną z nadziei ekonomistów planujących wyżywienie ludności przyszłego’ świata. Głęboko błędne byłoby jednak mniemanie, że gorąco jako element krańcowych warunków życia dotyczy tylko, lub głównie, mieszkańców rejonów pustynnych, lasów tropikalnych i buszu.Wspominaliśmy już wcześniej, iż rozwój nowych technologii często narzuca człowiekowi konieczność pracy w drastycznych warunkach ter­micznych środowiska. Trzeba dodać, że stress cieplny może występować i w otoczeniu o umiarkowanie wysokiej temperaturze powietrza, lecz dużej jego wilgotności, i w otoczeniu o silnym promieniowaniu cieplnym. Gdy powietrze jest wysycone parą wodną, możliwości usuwania z ustro­ju nadmiaru ciepła są ograniczone lub w ogóle nie istnieją. Stress cieplny grozi tu nie dlatego, że człowieka otacza gorące powietrze, lecz dlatego-, że ciepło wytwarzane stale w jego własnym organizmie nie może być oddane do otoczenia. Tak więc gorące otoczenie należy do krańcowych warunków życia ludzi zamieszkujących zarówno kraje znaj­dujące się jeszcze na niskim szczeblu rozwoju cywilizacyjnego, jak i kraje wysoko uprzemysłowione.

Category

Leave a Comment