WSZYSTKIE DZIEDZINY MEDYCYNY

Posted by Posted on30 maja, 2015 Comments0

We wszystkich dziedzinach medycyny i opieki medycznej w krajach uprzemysłowionych zachodzą przemiany nadające charakterystycz­ne cechy współczesnej medycynie zachodniej. Wyłania się obraz medycyny, która osiągnęła etap rozwoju charakteryzujący się rozproszo­ną samoświadomością etyczną i egzystencjalną. Zdrowie jest definiowane coraz powszechniej jako prawo, nie jako przywilej, znak czyjejś łaski czy skutek sprzyjających okoliczności. Dokonuje się modyfikacja absolutnego dotąd kulturowego nakazu zachowania życia. Wpraw­dzie nadal uznaje się świętość życia ludzkiego i nakaz zachowania go, ale nowa definicja śmierci (śmierć mózgowa) stanowi rewolucję w dotychczasowym kulturowym pojmowaniu śmierci.

Category

Leave a Comment