WYOBRAŻENI O ŚMIERCI

Posted by Posted on6 czerwca, 2015 Comments0

Wyobrażenie o śmierci jako ostatecznej przegranej, ostatecznej klęsce gruntuje w nas życie codzienne, wiedza prak­tyczna, medycyna, literatura i pisana historia. Medycy mówią, że organizm przegrywa w wal­ce z chorobą i ulega. Tragedie od wieków mówią o klęsce pokonanych bohaterów, zabi­tych przez los czy też ludzi sprawniejszych o  śmierci jako ostatecznej przegranej sta­rości”.  Zaledwie przed kilkunastu czy nawet kilku laty pojawiły się pierwsze publikacje poświęco­ne umieraniu i śmierci i zostały rozchwytane. Okazało się, jak bardzo ten temat jest potrzeb­ny ludziom. Stopniowo zaczęły się pojawiać książki naukowe i popularne autorstwa psy­chologów, psychiatrów, socjologów i pisarzy rozmaitej afiliacji. Niektóre są bestsellerami tłumaczy się je na wiele języków.

Category

Leave a Comment