SILNIEJSZY NACISK

Posted by Posted on21 maja, 2015 Comments0

Również coraz silniejszy nacisk na „śmierć z godnością” wskazuje, że medycyna przechodzi stopniowo od etyki opartej na bez­warunkowej „świętości życia” do etyki opartej na „jakości życia”. Zmienia się tedy stereotyp medycyny, tak dotąd energicznej i aktywnej, opierającej się na założeniu, że usilne, nie ha­mowane starania i działania zmierzające do rozwinięcia i zastosowania wiedzy i techniki biomedycznej przyniosą bezapelacyjne korzyś­ci, zwiększą możliwości człowieka, zapewnią zdrowie i długowieczność, złagodzą cierpienie. To silne przeświadczenie jest coraz częściej kwestionowane przez samych lekarzy. Wyczu­wa się pewien sceptycyzm wobec poglądu, że dana nam jest jakaś „ostateczna mądrość”, umiejąca wykorzystać powstałe nagle możli­wości modyfikowania i kontrolowania zdolności człowieka przez bezpośrednią inter­wencję i manipulację jego ciałem i umysłem.

Category

Leave a Comment