WŚRÓD PERSONELU

Posted by Posted on2 lutego, 2015 Comments0

W ani jednym wypadku wśród personelu nie zrodziło się podejrzenie symulacji, chociaż przypuszczenia takie wielokrotnie były wysu­wane przez pozostałych pacjentów (faktycznie chorych). Wszystko to doprowadziło w psychiatrii, szczególnie amerykańskiej, do licznych kontro­wersji. Psychiatrzy amerykańscy rozszerzali bowiem stopniowo teren swoich zainteresowań działań. W latach pięćdziesiątych zajęli się na szeroką skalę leczeniem tzw. problemów życio­wych (problems of living), jak np. nadużywa­nie leków, przestępczość i nędza, rozciągając na te dziedziny pojęcie choroby i traktując leko- i narkomanów, przestępców, hippisów itd. jako chorych. W roku 1961 ukazała się głośna książka psychiatry T. Szasza pt. The Myth of Mental Illness (Mit choroby psychicznej), gdzie zakwestionowano przydatność modelu choroby do rozwiązywania wyżej wymienionych proble­mów i wykazano szkodliwe skutki społeczne poszerzania się pojęcia choroby.

Category

Leave a Comment