OPATRZENIE ETYKIETKĄ

Posted by Posted on17 lutego, 2015 Comments0

Co więcej, opatrzenie etykietą „choroba” takich czy innych objawów bądź stanów niewiele lub nic nie mówi ani o przyczynie, ani o postępo­waniu leczniczym, które jest jednakowe bez względu na diagnozę albo przeciwnie — bar­dzo rożne przy tej samej diagnozie. Wykazano doświadczalnie, że dla przeciętnego psychiatry rozpoznanie człowieka zdrowego symulującego objawy choroby psychicznej jest niekiedy‘bar­dzo trudne lub wręcz niemożliwe. W roku e Wznanym tygodniku amerykańskim „Science ukazał się artykuł D. Rosenhana, który narobił dużo wrzawy. Został tam opisany eksperyment polegający na tym, że do szpitali psychiatrycznych znajdujących się na terenie rozmaitych stanów skierowano zupełnie zdro­wych i normalnych ludzi. Przebywali oni w szpitalach od 7 do 52 dni. Przy wypisie wszys­cy bez wyjątku otrzymali rozpoznanie „schi­zofrenia lub „schizofrenia w stanie remisji”.

Category

Leave a Comment