ROZPOWSZECHNIONY POGLĄD

Posted by Posted on24 stycznia, 2015 Comments0

Pogląd Szasza rozpowszechnił się w wielu krajach zachodnich ii ma licznych zwolenni­ków oraz kontynuatorów, krytykujących psy­chiatrię opairtą ma modelu medycznym i pro­pagujących rozwój psychiatrii „humanistycz­nej”. Trudno określić rzeczywisty zasięg tego sprzeciwu. W każdym razie niektóre środo­wiska negatywnie oceniają proces polegający na ustawicznym rozszerzaniu pojęć choroby, kalectwa, leczenia i innych działań medycz­nych. Twierdzi się, że odzwierciedla to wzra­stającą od XIX wieku potęgę instytucji me­dycyny. Rozwój nauk medycznych, który wów­czas nastąpił, umożliwił skuteczne zwalcza­nie specyficznych przyczyn wielu zjawisk. Przedtem problemami tymi zajmowały się religia d prawo, instytucje znacznie kiedyś potężniejsze niż medycyna.

Category

Leave a Comment