WIELU LEKARZY

Posted by Posted on11 czerwca, 2011 Comments0

Poczta przynosi co dzień rozmaite druki od niezliczonych instytucji proszących o wsparcie ich programów działa­nia dotyczących różnych chorób: „Pomóż! W każdej chwili może to być potrzebne i tobie!”. Wydaje się, że to jakaś zbiorowa obsesja. Nie ma żadnej komtrpriopagandy i nikt, żadna in­stytucja, nie zwraca uwagi na fakty, że w rzeczywistości znaczna większość ludzi cieszy ; się dobrym zdrowiem, lepszym niż w prze­szłości. Są zdrowi, ale czują się gorzej. Podło­żem tego pesymizmu jest, jak się wydaje, drę­cząca świadomość, że człowiek musi umnzeć. Śmierć traktowana jest jako coś, co zawsze, bez względu na wiek, byłoby do uniknięcia, gdy­by tylko służba zdrowia pracowała lepiiej. Źródłem tego klimatu jest powszechne prze­konanie, że współczesna medycyna może zdziałać więcej niż może ona rzeczywiście.

Category

Leave a Comment