SKUTKI SPOŁECZNE

Posted by Posted on28 czerwca, 2011 Comments0

Jeśli zdrowie określa się oficjalnie jako „pełnię dobrostanu fizycznego, psychicznego i społecznego” i jeśli takie – określenie akcep­tuje praktyka społeczna, to systemy opieki zdrowotnej uginają się pod naporem ludzi, którzy szukają tam pomocy w swoich trud­nościach, w rozwiązywaniu rozmaitych prob­lemów życiowych. Stwierdziliśmy, że złe sa­mopoczucie bez uchwytnych zmian organicz­nych jest częstym powodem wizyty u lekarza, zwłaszcza w lecznictwie otwartym. Nazwa „dyskomfort psychiczny” obejmuje ogromny krąg spraw ludzkich: „od defektów kosmetycz­nych do samobójstwa, od bezdzietności do niechcianej ciąży, od trudności małżeńskich do trudności w uczeniu się, od poradnictwa gene­tycznego do lekomanii, od lenistwa do prze­stępstwa” — jak obrazowo ujął to pewien i lekarz.

Category

Leave a Comment