TREND SEKULARNY

Posted by Posted on20 września, 2009 Comments0

W tym ujęciu norma rozwojowa pokrywałaby się z podziałem na osobników zdrowych i chorych, lecz tylko w tym znaczeniu, że sama norma byłaby określana na podstawie osobników zdrowych. Nie wy­nika stąd wcale, że ze względu na jakąkolwiek z osobna wziętą cechę dzieci, np. wysokość ciała, dostaniemy dwa odrębne rozkłady (zakresy) jej wartości, jeden dla osobników zdrowych, a drugi dla chorych. Ogólnie znany jest fakt, że obecnie młodzież polska przewyższa swoich rodziców wzrostem, a ponadto że tę większą wysokość, jak i dojrzałość płciową, osiąga wcześniej aniżeli poprzednie pokolenie. Fakty te nasu­wają pytanie, czy jest to zjawisko specyficzne dla powojennej młodzie­ży w naszym kraju, czy też ma ono charakter szerszy tak pod względem obszaru, jak i czasu występowania.

Category

Leave a Comment