WIELE GAŁĘZI PRACY

Posted by Posted on25 sierpnia, 2007 Comments0

Po drugie, w wielu gałęziach pracy zawodowej nieuniknione jest nara­żenie ustroju lub — częściej — kończyn na niską lub nawet bardzo niską temperaturę otoczenia. Niektóre procesy technologiczne wymaga­ją np. wykonywania precyzyjnych czynności manipulacyjnych w tem­peraturze bliskiej —70°C; oczywiste jest narażenie na zimno pracow­ników chłodni; wiele prac terenowych prowadzi się w ciągu kilku miesięcy w roku w temperaturze nie przekraczającej —5 czy —7° C lub nawet niższej, przy czym charakter pracy uniemożliwia często uży­wanie rękawic. Lotnik katapultujący się na wysokości kilku kilometrów trafia nagle w otoczenie o temperaturze —15 do —20°C i jego przeżycie może zależeć od tolerancji zimna; zimno działa na organizm rybaka pod­czas połowów zimą itd. Przykłady takie można by mnożyć. Praca w wielu zawodach związana jest więc ze szczególnym narażeniem na stress zimna.

Category

Leave a Comment