ELEMENT KRAŃCOWYCH WARUNKÓW

Posted by Posted on21 sierpnia, 2007 Comments0

Zimno pozostaje zatem elementem warunków krańcowych także dla współczesnego człowieka. Dla ochrony przed nim trzeba sięgać do środków współczesnej techniki, które pozwalają na tworzenie mikrokli­matu dobrze znoszonego przez organizm nawet w warunkach mrozów arktycznych. Nie uwalnia nas to jednak od badania i uczenia się, jak wykorzystywać własne, fizjologiczne mechanizmy ochrony przed obni­żeniem temperatury wewnętrznej ciała lub uszkodzeniem przez zimno tkanek powierzchownych (odmrożenia). Poznanie i wykorzystanie tych mechanizmów stanowi warunek przystosowania się do znacznej części naturalnego środowiska termicznego, warunek wykorzystania nie za­mieszkanych dotychczas rejonów Północy, warunek przeżycia.

Category

Leave a Comment