SPOJRZENIE NA ZAGADNIENIE

Posted by Posted on30 sierpnia, 2007 Comments0

Wysunąć trzeba wreszcie pytanie, w jakiej mierze powyższe przy­kłady, ilustrujące znaczenie zimna jako elementu warunków krańco­wych w życiu współczesnego człowieka, można odnieść do warunków klimatycznych Polski. Na zagadnienie to można spojrzeć z dwóch punktów widzenia. Po pierwsze, z wyjątkiem krótkiego okresu lata, temperatura otoczenia (na otwartej przestrzeni) jest u nas znacznie niższa od średniej temperatury skóry (około 32°C). Znaczy to, że za­chowanie stałej temperatury wewnętrznej ciała w takim otoczeniu jest możliwe tylko dzięki działaniu fizjologicznych mechanizmów termore- gulacyjnych oraz odzieży i dzięki spędzaniu znacznej części czasu w zamkniętych pomieszczeniach. Na stress zimna narażeni są więc potencjalnie wszyscy mieszkańcy naszego rejonu geograficznego.

Category

Leave a Comment