WAŻNA INFORMACJA

Posted by Posted on25 marca, 2015 Comments0

Natomiast z anatomo-patologicznego punktu widzenia ważniejsza jest informacja raczej o rodzaju i przyczynie uszkodzenia organizmu. Jeśli cho­dzi o klinicystów (tylko oni spośród tych trzech grup lekarzy mają bezpośredni kontakt z chorymi i zajmują się leczeniem), to przede wszystkim chcą się dowiedzieć, jak funkcjonuje organizm w warunkach choroby, jakie są jej stwierdzalne objawy i jak doszło do jej roz­woju. Epidemiolodzy z kolei nie są zaintere­sowani stroną kliniczną poszczególnych jednos­tek chorobowych, lecz rozmieszczeniem chorób wśród ludności i środowiskowymi przyczynami ich powstawania. Klasyfikacja chorób jest po­stępowaniem zmierzającym do tworzenia określonych typów pojęcia choroby.

Category

Leave a Comment