REAKCJA LUDZI NA CHOROBĘ

Posted by Posted on4 kwietnia, 2015 Comments0

Reakcja ludzi na chorobę zależy od tego, co rozumie się przez chorobę. Dlatego tak is­totną kwestią jest sposób klasyfikowania cho­rób.Klasyfikowaniem chorób zajmują się lekarze. Robią to w różny sposób w zależności od ro­dzaju swojej pracy i specjalności. Z przydat­nego tu punktu widzenia można wyodrębnić trzy grupy lekarzy: teoretyków, klinicystów i epidemiologów. Teoretycy reprezentują dys­cypliny uważane za podstawowe dla medycy­ny, jak neurofizjologia czy biochemia. Pracują oni w laboratoriach i cieszą się wysokim presti­żem wśród lekarzy. Klasyfikacja choroby z fizjologicznego punktu widzenia polega na porządkowaniu istniejącej informacji o danej chorobie w taki sposób, żeby możliwie dużo dowiedzieć się o wpływie tej choroby na czyn­ności chorych narządów i układów.

Category

Leave a Comment