WALKA Z NIEBEZPIECZEŃSTWEM

Posted by Posted on28 stycznia, 2008 Comments0

Długo­trwałe narażenie człowieka na pobyt i pracę w gorącym otoczeniu może doprowadzić do powstania błędnego koła — wydzielanie potu chroni przed gwałtownym wzrostem temperatury wewnętrznej, lecz powoduje odwodnienie organizmu, które upośledza sprawność mechanizmów termo­regulacji i przyspiesza wzrost temperatury wewnętrznej, wskutek czego narasta groźba przegrzania i wystąpienia udaru cieplnego. Walka z tym niebezpieczeństwem polega w dużej mierze na dążeniu do stałego zaopatrzenia ludzi, narażonych na stress cieplny, w płyny do picia. Prawdę tę znają dobrze z tradycji i własnego doświadczenia członkowie plemion żyjących w prymitywnych warunkach pustyni i re­jonów subtropikalnych. Przytoczone jednak wyżej przykłady świadczą, że problem jest bardziej złożony i nawet stały dostęp do wody nie zapobiega groźbie odwodnienia ustroju człowieka pozostającego lub pracującego w gorącu.

Category

Leave a Comment