INNE PRZYSTOSOWANIE

Posted by Posted on7 lutego, 2008 Comments0

Innym przystosowaniem do życia pustynnego jest wytwarzanie przez organizm (np. wielbłądów) w toku przemiany materii wody w ilościach bliskich ilościom traconym w wyniku jej parowania z ustroju w tym samym czasie. U człowieka pozostającego na zwykłej, mieszanej diecie powstaje w ustroju w ciągu doby zaledwie około 300 ml wody, podczas gdy minimalna jej utrata w warunkach komfortu cieplnego, w spo­czynku, wynosi około 1 tys. ml.Doraźna adaptacja organizmu człowieka do gorącego środowiska po­zwala więc na utrzymywanie homeostazy cieplnej, ale cena, jaką płaci za to ustrój, jest często bardzo wysoka. Oba rozwiązania dylematu -— wydzielać pot, ryzykując odwodnienie organizmu, czy oszczędzać wodę ustrojową, ryzykując jego przegrzanie — mają swe wady. Oba grożą upośledzeniem czynności ustroju i są niebezpieczne dla życia.

Category

Leave a Comment