SKŁAD WYPIJANYCH PŁYNÓW

Posted by Posted on22 stycznia, 2008 Comments0

Jaki zaiem powinien być skład wypijanych płynów, jaka temperatura, jak często i w jakich porcjach najlepiej wypijać płyny, aby nie zostały wydalone przez nerki? Na te i wiele innych pytań, związanych z zagadnieniem zwiększania tolerancji przez ustrój człowieka wy­sokiej temperatury otoczenia, nie znaleziono jeszcze zadowalającej od­powiedzi. Są one przedmiotem bardzo intensywnych badań w wielu kra­jach. Warto wspomnieć o jeszcze jednym niebezpieczeństwie związanym z pracą w gorącu. Szybkie wypicie znacznej ilości wody przez czło­wieka, którego organizm jest odwodniony, może doprowadzić do na­głego obniżenia ciśnienia osmotycznego płynów ustrojowych i wy­wołać bolesne przykurcze mięśni szkieletowych. Przykurcz taki, objemując także mięśnie dróg oddechowych, może spowodować głębokie za­burzenia czynności ustroju, a nawet śmierć.

Category

Leave a Comment