W ŻYCIU CZŁOWIEKA

Posted by Posted on28 sierpnia, 2010 Comments0

Jeśli lekarz nie pracuje w szpitalu, traktuje to jako sytuację przejś­ciową lub zło konieczne, a za prawdziwą medycynę uważa treści kliniczno-medyczne, utożsamiane z treściami naukowymi. Inne treści uchodzą za paramedyczne, nie mające nic wspólnego z „prawdziwą medycyną”.Istotą działania klinicznego jest interwencja skierowana na jednostkę ludzką (przypadek choroby). Często taka interwencja może być skuteczna właśnie dlatego, że jest wąsko specjalistyczna, np. skomplikowany zabieg operacyjny. Jego skutki mogą wyrazić się w uratowaniu lub przedłużeniu życia człowieka,a także w tym, że nastąpi decydująca zmiana stylu życia, ulegnie poprawie jego jakość, np. kiedy niedołężny człowiek zacznie funkcjono­wać normalnie.

Category

Leave a Comment