TECHNOLOGIA MEDYCYNY

Posted by Posted on25 sierpnia, 2010 Comments0

Ten aspekt technologii medy­cyny nie został dotąd zbadany, gdyż nie ma odpowiednich wskaźników, określających wpływ wyników leczenia na styl i jakość życia poszczególnych pacjentów. Nie odzwierciedla­ją tego tradycyjne wskaźniki wyników lecze­nia, np. odsetek zgonów w następstwie zasto­sowania określonej metody operacyjnej; za dobrą uchodzi taka metoda, która daje niski odsetek zgonów. Lecz pełny sens i znaczenie określonej operacji jest takie, że przemienia ona kalekę w osobę żyjącą normalnie, wpły­wa więc zasadniczo na jakość życia danego człowieka. Ubocznym skutkiem orientacji inżynieryj­nej i wąskiej specjalizacji jest zjawisko zwane fragmentaryzacją procesu leczenia. W syste­mie lecznictwa krajów uprzemysłowionych poszczególne „części” chorego podlegają opie­ce różnych specjalistów.

Category

Leave a Comment