W POŁOWIE STULECIA

Posted by Posted on1 czerwca, 2014 Comments0

W połowie naszego stulecia na pierwszy plan wystąpiły choroby przewlekłe, charakterystyczne dla starszych grup ludności. Stanowią one współ­cześnie najczęstszą przyczynę zgonów w kra­jach wysoko uprzemysłowionych. W Polsce też mamy obecnie tę sytuację; wystąpiła ona kilkanaście lat później, mniej więcej w latach sześćdziesiątych. Natomiast w krajach nieu- przemysłowionych najważniejszym problemem wciąż jeszcze jest wysoka umieralność nie­mowląt i dzieci. Wszędzie jednak następuje jej spadeK i można przewidzieć dalszy ciąg tej ewolucji. Na przykład w Meksyku zgony nie­mowląt (na 1000 urodzeń żywych) wynosiły w roku 1960 — 74,2, w 1970 — 68,5, a w 1976 54,7 (w Polsce 24,0).

Category

Leave a Comment