SYTUACJA W KRAJU

Posted by Posted on16 maja, 2014 Comments0

Za kilkanaście lat sy­tuacja w tym kraju będzie prawdopodobnie przypominała istniejącą obecnie w Polsce. Z podręczników epidemiologii można się do­wiedzieć, że istnieje wiele metod pomiaru roz­przestrzenienia się chorób. Są to: obowiązują­ce lekarzy rejestrowanie i zgłaszanie niektó­rych chorób sekcje zmarłych, statystyki zgonow, dokumentacja przychodni, szpitali innych zakładów służby zdrowia, ankieta po- cztowa do pacjentów. Każda z tych metod mierzy inne zjawiska i uzyskanych wyników nie można po prostu podsumować. Najwięk­szym mankamentem tych pomiarów jest to, ze odnoszą się one nie do populacji ogólnej lecz do rozmaitych wyselekcjonowanych zbio­rowości: dotyczą ludzi, którzy zgłosili się do placówek lecznictwa i zostali przez nie zare­jestrowani.

Category

Leave a Comment