UŻYTECZNOŚĆ DEFINICJI

Posted by Posted on3 października, 2011 Comments0

Innymi słowy, definicja zdrowia jest użyteczna i pod warunkiem, że traktuje się ją jako wizję i nie myli z rzeczywistością. Jeszcze inni nie j zgadzali się zasadniczo z takim podejściem.  Rene Dubos pisał: „ Zamiast założenia, że ideal­ny stan pozytywnego zdrowia można osiąg­nąć wykorzeniając choroby z utopijnego świa­ta, przyjmiemy, że człowiek z krwi i kości oraz właściwych mu marzeń będzie zawsze na­potykał na przeszkody w swych próbach przystosowania się do rzeczywistego, często wrogiego mu świata. W tym świetle pozytyw­ne zdrowie nie jest nawet ideałem, do którego można by dążyć z nadzieją spełnienia. Jest raczej jedynie mirażem, gdyż człowiek w świe­cie realnym musi przeciwstawiać się zmiennym i trudnym do przewidzenia siłom fizycznym, biologicznym i społecznym swego środowiska, : które bywają często niebezpieczne zarówno dla jednostki, jak i gatunku”.

Category

Leave a Comment