POD ZNAKIEM PRÓB

Posted by Posted on19 września, 2011 Comments0

Lata następne, głównie sześćdziesiąte, upły­nęły pod znakiem niezliczonych prób bar­dziej prozaicznego traktowania zdrowia, tak aby można je było zmierzyć i uzyskaną de­finicję stosować w badaniach empirycznych. Usiłowania te nie przyniosły praktycznych efeiktów. Nie powstała operacyjna definicja określająca zdrowie — tak jednostki, jak zbiorowości. Według definicji Światowej Or­ganizacji Zdrowia nie da się zdrowia stopnio­wać — w przeciwieństwie do choroby, która może być śmiertelna, nieuleczalna, ciężka, lek­ka itd. Niekiedy lekarze używają terminów: „umacnianie zdrowia”, „kształtowanie poten­cjału zdrowia”, co może wskazywać, że odczu­wają (potrzebę określenia „stopnia”, a zatem i różnic „potencjału zdrowia”.

Category

Leave a Comment